ಆಗಷ್ಟ್ 18 - ಆಗಷ್ಟ್ 21

Summer Camp: General Condition Family Week

ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋರೆ

ನೋಂದಣಿ

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಫೈರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ನೈಟ್, ಸಿಲ್ಲಿ-ಒ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್, ಹೊರಾಂಗಣ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

To learn more about our camp sessions and camper eligibility and get in touch to connect with our staff, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

knKannada