در تماس باشید

کمپ کوری

کمپ کوری که در 200 هکتار در کوه زیبای ورنون، واشنگتن واقع شده است، طبیعت شمال غربی را در بهترین حالت خود ارائه می دهد. امکانات و کارکنان پزشکی در سطح جهانی مراقبت و پشتیبانی می‌کنند تا کودکانی که با شرایط پزشکی جدی و تغییر دهنده زندگی زندگی می‌کنند بتوانند لذت اردو را تجربه کنند.

آدرس حقیقی

24880 جاده برادری
Mount Vernon، WA 98274

آدرس پستی

18620 خیابان اصلی
صندوق پستی #806
کانوی، WA 98238

تلفن

(360) 416-4100

fa_AFPersian