آگست 3, 2023 at 6:30 ب.ظ - 8:00 ب.ظ

شب کمپ کوری در بلینگهام بلز

استادیوم جو مارتین

مرا به بازی توپ ببر، مرا به میان جمعیت ببر!

با خانواده ها، داوطلبان و کارکنان کمپ کوری، از یک شب در پارکینگ لذت ببرید!

این رویداد اجتماعی یک شب سرگرم کننده پر از بیس بال، دوستان جدید، یک حراج بی صدا، و حراج پیراهن و به دنبال آن یک نمایش آتش بازی باورنکردنی است. کمپینگ ها می توانند با طلسم محبوب دینگر پایه ها را بدوند/بچرخانند و در فعالیت های قبل از بازی و رویدادهای بین اینینگ شرکت کنند.

کمپ کوری شب در بلینگهام بلز توسط این آورده شده است بنیاد جان ال اسکات!

fa_AFPersian