နိုဝင်ဘာ 3

TCS New York မာရသွန်

နယူးယောက်

ယခု စာရင်းသွင်းပါ။

Team Korey အတွက် ဝမ်းသာစရာ သုံးခုပါ။

လျှောက်လွှာပြီးပါပြီ။ ✓ အပြေးဖိနပ်။ ✓ လေ့ကျင့်ရေးရာသီ။ အခုဖြစ်နေတာ!!

Our Team Korey runners are getting started and you can follow along and support their journeys on our official TCS New York Marathon page ဒီမှာ.

Have questions? Want to join the team? Entries with our Charity Partnership are first come, first served. Contact our Associate Director of Development, Kathleen Banks at kbanks@campkorey.org သို့မဟုတ် (425) 484-1018. 

Camp Korey

Let’s get to the route of all the run!

2024 Marathon Sponsors

Niagara Bottling Logos_Registered ALL White
Krusteaz Company Logo
my_MMMyanmar