ஜூன் 10 at 8:30 காலை - 6:00 மணி

Korey Classic

அவலோன் கோல்ஃப் இணைப்புகள்

புட்டுகள் முதல் ஊஞ்சல்கள் வரை, இடையில் உள்ள அனைத்து வேடிக்கைகளும்!

We hope you’ll join us in 2025 for the next Korey Classic! Look for a date soon to be announced.

Grab your clubs, practice your swing, and get ready to join us for a day of par-teeing to raise crucial funding for children living with life-altering medical conditions and their families!

We’ll see you on the green!

தலைப்பு ஸ்பான்சர்
Niagara Bottling Logos_Registered ALL White
விளக்கு
Black RCC Logo - 01.31.23 (1)
வானத்தில் நட்சத்திரங்கள்
AlLdrSfdsLogo
cargill
Engineered Products_Logo 2020 Horiz
hempler logo
LANE Supply
Lydig_Logo_Bronze
Silvercote_SP_Co-Brand_FINAL (1)
S'More Sponsors
Alliant-Logo-Aerial-Aqua
Barrier Roofing
Butler Manufacturing
E&J GALLO WINERY
Elevate_Partners_logo
Untitled-2
GoboLogo
IRG_Color_7717 C
KC_KelleyCreate_RGB_green_S Cube
McElroy Logo Emp Ownd BW
NW STEEL AND PIPE
Peak_Logo_Main_Transparent
nice pak
VECA_Logo Full Color_2018
SPAN Logo
Straight Arrow NW
ta_INTamil