ஆகஸ்ட் 11 - ஆகஸ்ட் 15

Summer Camp: SCD and Blood Disorders

முகாம் கோரே

பதிவு

இதேபோன்ற மருத்துவப் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்காக முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் மற்ற முகாம்வாசிகளுடன் முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் முகாம்கள். அவர்கள் புதிய விஷயங்களை முயற்சி செய்கிறார்கள், நண்பர்களை உருவாக்குகிறார்கள், மற்ற குடும்பங்களுடன் தொடர்புகளை உருவாக்குகிறார்கள். முகாம் அமர்வுகளில் வில்வித்தை, கலை மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள், குதிரையேற்றம், கேம்ப்ஃபயர், மேடை இரவு, சில்லி-ஓ, மீன்பிடித்தல் மற்றும் படகு சவாரி, வெளிப்புற ஆய்வு, பூல் பார்ட்டிகள், கேபின் அரட்டை மற்றும் புக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட்ஸில் உள்ளீடுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

To learn more about our camp sessions and camper eligibility and get in touch to connect with our staff, இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

ta_INTamil