அக்டோபர் 13, 2023 - அக்டோபர் 15, 2023

பிறவி உதரவிதான குடலிறக்கம் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்கான குடும்ப வார இறுதி

முகாம் கோரே

பதிவு

முகாம் குடும்பங்கள் மூன்று பகல் மற்றும் இரண்டு இரவுகளை புதிய யோசனைகளை ஆராய்வதிலும், ஒன்றாக வேடிக்கை பார்ப்பதிலும், முகாமில் கிடைக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்பதிலும் செலவிடுகின்றன. குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான ஆதரவு சேவைகள் மற்றும் சமூகத்தை கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கைகளில் கேபின் அரட்டை, பெற்றோர் காபி நேரம், மேடை இரவு மற்றும் கேம்ப்ஃபயர் ஆகியவை அடங்கும்.

ta_INTamil