Camper Group

Vad vi alla handlar om.

Every child deserves the opportunity to “just be a kid,” and here at Camp Korey, we’re committed to making that a reality. That’s why our Family Weekends, Summer Camp sessions, Family Adventures, and retreats are 100% adaptable and 100% free of charge for campers and families.

Each year, Camp Korey brings joy, community, and new adventures to nearly 2,000 campers living with life-altering medical conditions and their parents, siblings, and caregivers. As a proud member of the SeriousFun Children's Network, Camp Korey is more than a camp, it’s a place where challenges transform into triumphs, och where the spirit of community and adventure thrives. Our programs not only bring smiles to the faces of our campers but also create a supportive network for families who are navigating life’s journey with resilience and hope.

Our dedicated medical care team ensures that Camp Korey’s medical center and pharmacy are bemannad 24 timmar om dygnet by pediatric, specialty-specific physicians, registered nurses, and medical volunteers while camp is in session.

We provide comprehensive, individualized medical care for each of our campers. Our medical team collaborates with each family to make certain that all elements of their child’s care are planned for. We ensure that campers receive their medications discreetly. This way, they can focus on having fun and enjoy a sense of medical independence. Parents and caregivers can rest assured that their children are safe and will receive any necessary medical care while at camp.

Camp Korey’s is uniquely qualified to serve barn med en eller flera av 90+ allvarliga medicinska diagnoser throughout the Pacific Northwest.

2M9A1186

Vårt syfte är att skapa stärkande, anpassningsbara program året runt för barn som handlar med livsförändrande medicinska tillstånd och deras familjer, helt kostnadsfritt. Grundpelarna i Camp Korey är säkerhet, vänskap, inkludering, rättvisa och nöje.

janko-ferlic-zHJ4ph3GRyg-unsplash

Att hedra modet, styrkan och beslutsamheten hos barn som lever med livsförändrande medicinska tillstånd och deras familjer genom att ge dem en transformerande upplevelse i en rolig, säker lägermiljö med specialiserat medicinskt stöd. 

Goldbergs and campers

Att ge glädje, äventyr, och motståndskraft mot varje barn som behöver det.

Våra kärnvärden.

Vi tror att en lägergemenskap skapad med ett brett utbud av perspektiv och bakgrunder gynnar alla personligen och professionellt.
Vi accepterar människor när de kommer till oss och omfamnar deras könsidentitet, förmågor och funktionshinder, sexuella läggning, religiösa övertygelser, talade språk, socioekonomiska status och deras hudfärg.
Vi lyssnar, lär oss och lär oss för att skapa en miljö grundad i empati och medkänsla.
Vi hyllar de skillnader som definierar oss med avseende på de samhällen och vägar som format dem, vilket skapar en kultur av förståelse och tillhörighet.
Vi förstår att detta arbete är en kontinuerlig process och är engagerade i JEDI-metoder (rättvisa, rättvisa, mångfald och inkludering) och följer en SOAR-modell (säkerhet, uppsökande, tillgång och respekt) för att bättre tjäna hela vårt lägersamhälle.

 

Camp Koreys markbekräftelse.

 

Vi vill erkänna att landet vi bor och arbetar på är fäderneslandet för Coast Salish-folken.
Att erkänna detta land är att lära sig och erkänna ursprungsbefolkningens levda historia, inklusive effekten av kolonialism och efterföljande fördrivning, folkmord och utplåning av infödda samhällen och kultur genom hela vårt lands historia. Att erkänna infödda landrättigheter är en nyckelkoppling för att hjälpa samhällen att förbättra sin hälsa, liv och fortsatta kultur.
Vi uttrycker vår djupaste respekt och tacksamhet till våra inhemska grannar för deras varaktiga vård och skydd av våra gemensamma marker och vattendrag.
sv_SESwedish